• Tel: 02633 886 686
  • info@ hikaridalat.vn
  • Address: F4-F5a Lot, Phu Hoi Industrial Park

Personal Recuitment

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 8 NĂM 2022

1- Thợ thi công Điện công nghiệp : 05

2-Nhân viên thi công nước, nồi hơi: 05

3-Nhân viên thi công lắp đặt cơ khí công nghiệp: 05

4-Nhân viên vận hành Điện tự động hóa : 05

5-Công nhân vận hành nồi hơi:05

6-Kĩ sư xử lý nước thải môi trường: 02

7-Kĩ sư trồng trọt: 04

8 – Lái xe nâng :04

9- Cử nhân, kĩ sư hóa dược, thực phẩm:05